PLASFED Genel Kurul Duyurusu

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Genel Kurul Duyurusu

Federasyonumuzun Genel Kurul toplantısına tüm delegelerimiz davetlidir.

 

Nisapsız İkinci Toplantı Tarihi : 11 Haziran 2024
Nisaplı İlk Toplantı Tarihi : 04 Haziran 2024
 

Yer                                 : Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. B Blok, Yenibosna – İstanbul
Saat                               : 14.00

1. LCV: Ali Osman ERDEN[email protected], +90 216 504 91 79

2. Katılım gösterecek delegelerimizin LCV vermesi önem arz etmektedir.

3. Tüzük Madde 10’a göre her dernek, üye sayısına bakılmaksızın Dernek Başkanları ve dokuz (9) delege olmak üzere, toplamda on (10) delege ile federasyon genel kurulunda temsil edilirler.

Gündem

1. Yoklama ve açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

3. Divan heyetinin teşekkülü

4. 2021-2024 yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

5. 2021-2024 bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması ve görüşülmesi

6. 2021-2024 denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi

7. Yönetim kurulu ile denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası 

8. 2024-2027 çalışma programı ile bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması

9. Federasyon organlarının seçimi,

10. Dilek, temenniler ve kapanış.