Hakkımızda

Hakkımızda

Türk plastik sektörü, her yıl ülkemizin ekonomisinin üzerinde büyüyerek başarılı bir performans sergilemekte ve üretim kapasitesi ile global bir oyuncu olma yolunda ilerlemektedir. Ancak sektörümüzün büyümesiyle birlikte sorunları da giderek artmaktadır. Bu sorunların çoğu da yapısal ve ülke kaynaklı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sektörümüzün geleceğini etkileyen sorunları çözüme kavuşturmak ve 2023 yılı vizyonumuzu gerçekleştirmek için sektörümüzde faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerinin bir çatı altında işbirliği ve güç birliği yapması gerektiğine inanarak, dünya çapında söz sahibi bir konuma doğru yükselmesini kararlılıkla sürdüren Türk plastik sektörünün önde gelen dernekleri, 28 Ekim 2011 tarihinde bir araya gelmiş ve sektörün federasyonunu (PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu) kurmuştur. Böylece Türk plastik sektörü, organizasyon olarak da dünya çapında bir yapıya sahip olmuştur.  

Federasyonumuz, sektörümüzün 7 derneğini temsil etmekte olup üye sayısı 1.306’dır.

PLASFED üyesi dernekler aşağıdaki gibidir:

Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği - BURPAS

Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği - EGEPLASDER

Kayseri Plastik İşletmeciler Derneği - KAYPİDER

Kompozit Sanayicileri Derneği - KSD

Plastik Sanayicileri Derneği - PAGDER

Başkent Plastik Sanayici ve İş İnsanları Derneği BAPSİD

Plastik Sanayici ve İşadamları Derneği PLASİAD


PLASFED’İN FAALİYETLERİ

Federasyonumuz kamu otoriteleri nezdinde plastik sektörünü temsil etmekte ve savunmakta; uluslararası federasyonlarla ilişkilerine devam etmekte; düzenlediği seminer ve çalıştay, yayımladığı PLASFEDDERGİ, sektör sorunları ile ilgili raporlar, üye derneklerin yayınları ve sosyal sorumluluk projeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

PLASFED’İN AMAÇLARI

Sektörün sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştirmek; Plastik ve plastikle ilgili sektörel sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve güç birliği kurarak, geliştirilen projeleri ilgili platformlara taşımak; Devletin ilgili kurumlarına, bu sorunların çözümüne yönelik tedbirler almasına yardımcı olmak; Üyeleri için rekabet, büyüme ve verimlilik için en iyi koşulları yaratmaya yönelik çalışmalar yapmak; Üretim süreçlerinin ve ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre açısından yüksek talepleri yerine getirmek; Sektörün gelişimi için gerekli tüm etkinlikleri yapmak; Sektörü mevzuat, teknoloji, vergi, istihdam, personel, iş sağlığı ve güvenliği, ticari hukuk gibi konularda bilgilendirmek; Sektörün ülke ekonomisindeki önemini duyurmak ve sıkıntılarının çözülmesinde görev almak; Kamu ve toplum temsilcileri ile işbirliği yaparak doğru ve bilimsel bilgilere dayanan politikalar oluşturulmasını sağlamak; Plastiklerin sürdürülebilir kalkınma, yenilikçilik ve yaşam kalitesine yaptıkları katkıları duyurmak; Toplumu eğiterek sektör hakkında farkındalık yaratmak ve plastikler hakkındaki yanlış bilgileri düzeltmektir.

PLASFED’İN 2023 YILI VİZYONU

Türkiye plastik sektörünün havacılık, telekomünikasyon, medikal, savunma sanayi gibi ileri teknoloji ve yüksek katma değerli sektörlerde öne çıkması, geri dönüşümü artırarak kaynak kullanımını azaltmak, üretim teknolojilerinde enerji verimliliğini arttırmak ve 18 milyar dolar ihracat ile 500 milyar dolarlık toplam ihracat hedefinin yüzde 4’ünü, alt sektörü olduğumuz 50 milyar dolarlık kimya ihracat hedefinin yüzde 30’unu gerçekleştirmektir.