Önlem Paketi İmalat Sanayini Kapsayacak Şekilde Genişletilmeli

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz 18 Mart 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm toplantısında ele alınan SGK, KDV ve Muhtasar ödemelerinin ötelenmesini öngören önlemin başta plastik sektörü olmak üzere tüm imalat sanayini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini savundu.

 

Plastik Sanayi Stratejik Öneme Sahip

Plastik sektörünün 30’u aşkın sektöre ara girdi sağlaması hasebiyle stratejik önemi haiz olduğunun altını çizen Ömer Karadeniz: “Türk plastik sektörü hammadde de yeterli yatırımların yapılmamış olmasına rağmen müthiş bir ivme ile büyümüş ve bugün Avrupa’da Almanya’nın ardından ikinci büyük plastik sektörüne sahip olmamızı sağlamıştır. Yıllık 10 milyon tona yaklaşan üretimi ile 350.000’den fazla kişiye istihdam sağlayan sektörün doğrudan ihracatı ise 6 milyar doların üzerinde. Buna otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, elektrik-elektronik vb. sektörlerin ürün ihracatları içerisinde giden dolaylı ihracatı kattığımızda ise toplam ihracat 12 milyar doları bulmakta. Sektörün asıl stratejik önemi ise ara girdi sağladığı 30’dan fazla sektör açısından tedarik güvenliğini temin etmesidir” dedi.

 

Küresel Talep Daralması Sektörü Olumsuz Etkiliyor

Sözlerine devam eden Karadeniz: “2018’in ikinci yarısında yaşanan döviz şoku sebebiyle inşaat sektöründe yaşanan daralma ve 2019 yılında küresel ölçekte otomotiv sektöründe yaşanan daralma neticesinde Türk plastik sektörü çıkış yolunu ihracatta bulmuş ve bu süre zarfında sektör ihracatında kayda değer bir artış gözlemlenmiştir. İç piyasada yaşanan talep daralmasını ihracat yoluyla kısmen de olsa aşmayı başaran sektörümüz hızla yayılan Covid-19 salgının küresel talebi vurması ile bir darbe yemiştir. Sektör hem iç pazarda hem ihracat pazarlarında sipariş iptalleri dolayısıyla zor günler yaşamaktadır” dedi.

 

İmalat Sanayi Üvey Evlat Muamelesi Görmemelidir

Hükümet tarafından Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı önlem paketinin imalat sanayini içine alacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirten Karadeniz: “Pakette SGK, KDV ve muhtasar ödemelerinin ötelenmesi, banka kredi geri ödemelerinin ertelenmesi, ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi, kısa çalışma ödeneği gibi olumlu önlemler olmakla birlikte bunların birçoğu plastik sektörünün kullanımı açısından engeller barındırmaktadır. Fakat daha mühimi SGK, KDV ve muhtasar gibi kamu mali yükümlülüklerinin ötelenmesi desteğinden plastik sanayi başta olmak üzere imalat sanayinin neredeyse tamamı yararlanamayacaktır. Salgın sebebiyle gerek yurtiçi gerek yurtdışında sipariş iptalleri yaşayan işletmeler açısından bu önlem kapsamına alınmak geçici bir süre ile dahi olsa nakit akışını rahatlatacaktır. Ekonomik İstikrar Kalkanı önlem paketinin bu doğrultuda genişletilmesi gerekmektedir” dedi.

 

STK’lar Desteğe Hazır

Ekonomik İstikrar Kalkanı önlem paketinin sonucuna ulaşması adına STK’lar olarak istenilen desteği vermeye hazır olduklarını hatırlatan Ömer Karadeniz: “Gerek mevcut önlem paketinin genişletilmesi gerek paketin uygulanmasında ortaya çıkan güçlüklerin aşılması hususunda kamu otoriteleri ile STK’ların işbirliği içerisinde müşterek bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Kamu kurumlarımız tabandan ne kadar geri besleme alabilirse bu önlemlerin başarıya ulaşması o kadar kolay olacaktır” dedi.