İSTOÇ'tan Federasyonumuza Nezaket Ziyareti

27 Eylül 2022 tarihinde İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Öner YÜKSEL federasyonumuza nezaket ziyaretinde bulundu.