Başkanımız Ömer KARADENİZ İSTOÇ'a Nezaket Ziyaretinde Bulundu

Federasyon Başkanımız Ömer KARADENİZ, 11 Ocak 2022 Salı günü İSTOÇ Başkanı Sayın Öner YÜKSEL’e nezaket ziyaretinde bulundu.