Başkanımız Ömer KARADENİZ'in Dünya Gazetesinde Yayımlanan Röportajı

1 Nisan 2021 tarihinde Dünya Gazetesi'nde yayımlanan, Hilmi DEVELİ'nin kaleme aldığı Başkanımız Ömer KARADENİZ'in röportajına https://www.dunya.com/kose-yazisi/girdi-maliyetleri-artisi-enflasyona-sebep-olacaktir/616389 linki üzerinden erişebilirsiniz.