Başkanımız Ömer KARADENİZ İSTOÇ'a Nezaket Ziyaretinde Bulundu