Bazı Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına Dair Taslak Yönetmelik

Türkiye’nin taraf olduğu Rotterdam Sözleşmesi kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına Dair Taslak Yönetmelik  Bakanlık web sitesinde yayımlanmıştır.

Taslak Yönetmelikte kapsamında; 

• Bir ihracatçı Rotterdam Sözleşmesine taraf olan veya taraf olmayan herhangi bir ülkeye taslak Yönetmeliğin Ek I ve Ek II' sinde yer alan bir kimyasalı ihraç etmek istemesi halinde planlanan ihracat tarihinden en geç 35 gün öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ihracat bildiriminde bulunmak zorundadır. Bildirim EK III'te yer alan bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. 

• Yönetmelik Ek I ve Ek II'de yer alan maddeleri ihraç eden ihracatçı veya ithal eden ithalatçı her yılın ilk çeyreğinde (1 Ocak-31 Mart) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ihraç veya ithal ettiği miktar konusunda bilgilendirir. 

Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletmek üzere ilgili Yönetmelik taslağı hakkında görüş ve önerilerinizi bağlantıda verilen görüş formuna işleyerek buradaki adrese 21 Mart Çarşamba günü saat 16:00’a kadar gönderebilirsiniz.