İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına Dair Tebliğ Taslağı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 4. maddesi gereğince, “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alıp Ondan Fazla Çalışanı Bulunan ve Üç Yıl İçinde Ölümlü veya Sürekli İş Göremezlikle Sonuçlanan İş Kazası Meydana Gelmeyen İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılması”na ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ taslağı hazırlanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilecek görüşlerin hazırlanmasında değerlendirilmek üzere “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına Dair Tebliğ Taslağı”na ilişkin görüş ve önerilerinizi bu linkteki görüş bildirme formunu kullanarak PLASFED'den Selin Portakal'a selin.portakal@plasfed.org.tr üzerinden iletebilir.

Tebliğ taslağı için tıklayınız.