Irak Gümrük Vergileri

Irak Bakanlar Kurulu’nun 2017/393 sayılı kararına göre, daha önce 0 ile yüzde 100 arasında değişen gümrük vergisi oranlarının yüzde 0,5, yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 30 olmak üzere dört sınıfa ayrılmış, vergi oranlarının tespitinde yalnızca fasıl numarası esas alınmış ve yeni tarife 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
Vergi tahakkukunun ve tahsilatının kolaylaştırılmasını da amaçlayan söz konusu yeni tarife cetvelinin incelenmesinden; bugüne kadar vergiden muaf veya vergi oranı yüzde 5 olan eşya için vergi oranları yüzde 10’a çıkarılmış, vergisi yüzde 40, yüzde 50 veya daha fazla olan eşyanın vergisi ise yüzde 30’a indirilmiştir. 

Konuya ilişkin karşılaştırma tablosu linkte belirtilmektedir.
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Merkezi Irak Hükümeti arasında, IKBY kontrolündeki sınır kapılarının merkezi hükümete devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığına dair haberler bulunsa da, halihazırda Irak’a ihracatımızda kullanılabilen tek kara sınır kapısı konumundaki Habur Sınır Kapısı’nda IKBY'nin tarifesinin, Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Safra İç Gümrük Kontrol Noktası'nda ise Merkezi Irak’ın tarifesinin uygulanmaya, bir başka ifadeyle Türk ihraç ürünlerine iki kez gümrük vergisi tatbik edilmekte ve sorunun çözümünü teminen Ekonomi Bakanlığı tarafından girişimlere devam edilmektedir.