KOBİ’lere Küresel Pazarın Yolunu Açacak Tek Yol Tanıtımdır

“ELBETTE TÜRK PLASTİĞİ DEĞİL, TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ”

Sektörümüzün % 99’unu Oluşturan ve İhracatımızın % 80’ini Yapan Küçük İşletmelere Küresel Pazarın Yolunu Açacak Tek Yol Tanıtımdır!

Dış ticaret mevzuatı çerçevesinde; Türkiye plastik sektörünü yüksek katma değerli ürünlere taşımak ve ihracatını artırmak hedefiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ekonomi Bakanlığı’nın onayı ile 17 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) öncülüğünde kurulan; Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) olarak da kuruluşu için önemli destekler verdiğimiz, plastik endüstrimizi dünyaya tanıtma yolunda güç birliği yaptığımız “Plastik Sektörü Tanıtım Grubu”nun varlığı, sektörümüz için gerekli bir oluşum ve büyük bir şanstır.
 
Birçok sektörün kurmak için elinden geleni ardına koymadığı büyük mücadeleler verdiği ama başaramadığı, sektör olarak ise bizim başardığımız, kotardığımız bu yapıya karşı çıkmanın, kapatılması yönünde lobi çalışmaları yapmanın sektörümüze, özellikle küçük işletmelerimizin rekabetçiliklerine, gelişimlerine karşı yapılan açık bir saldırı olduğunu düşünüyoruz.
 
Tanıtım Grupları, ihracatçı birlikleri tarafından kurulan, TİM ve Ekonomi Bakanlığı tarafından bütçe ve faaliyetleri sıkı şekilde denetlenen yapılardır. Amaçları, sektörlerin Ar-Ge, markalaşma, imaj iyileştirme, algı yönetimi ve tanıtım faaliyetlerine destek olmaktır. Plastik Tanıtım Grubu da bu amaçla, bugün karşı çıkanların da desteği ile kurulmuş ama henüz bütçesi bile onaylanmadan ve faaliyet yapmasına dahi olanak bulamadan ağır saldırılara maruz kalmış tek tanıtım grubudur. Bu maalesef plastik sektörünün ayıbıdır ki, hem kurulurken ses çıkarılmayıp destek olunmuş, sonra da anlaşılamayan davranışlarla kapatılması istenmiştir.
 
Bu, başta İKMİB olmak üzere, gerek TİM’de gerek de Ekonomi Bakanlığı’nda sektörümüze bakışı maalesef son derece olumsuz etkilemiştir. Sektörümüzün güçlü ve birlik içinde hareket eden imajı telafisi güç bir yara almıştır.
 
17 Mayıs 2016 da resmi olarak kurulmuş olan bir yapıya, bu denli ağır saldırılar düzenleyerek, “Plastik Tanıtım Grubu kapatılsın, bu sektör Avrupa’da birinciliğe yükselir” tarzı gerçeklikle bağdaşmayan açıklamalar yapmak, ihracattan kesilecek aidatların artırılacağına dair kehanetlerde bulunmak, “fındık tanıtım grubu olur ama plastiğin tanıtımı mı olur, Türk Plastiği, Alman plastiği olur mu” şeklinde  anlamı saptırma, hafifletme çabaları, bilim dalı olarak kabul edilmeye başlanmış “pazarlama fonksiyonunu” reddetmek, günümüz iş dünyası seviyesinin ve çağdaş anlayışın oldukça gerisinde kalmış bir yaklaşımdır. Hele ki başka sektörel tanıtım gruplarının kendi alanlarında sektörlerine yüzde 200’lerin üzerinde ihracat artışı sağladığı realitesi ortada iken.
 
Biliyoruz ki, ortalama fiyatlarla 1 konteynırdan kesilecek 25 Dolar ya da 1 Milyon Dolarlık ihracatımızdan kesilecek 500 Dolar bugün bizleri bitirmez. Ancak, özellikle Orta Doğu’da hammadde kaynaklarına yakınlık ve ucuz girdi avantajlarına sahip olan gelişmekte olan plastik ülkelerine karşı pozisyonumuzu güçlendirecek adımlar atamazsak ve ancak her vesile ile “bizim için büyük tehdit” diye haykırdığımız Çin’den bile miktar değer bazında düşük rakamlarla ihracat yapmaya devam edersek, sektör olarak yarınlarımız tehlikede olmaya devam edecektir.
 
Biliyoruz ki, sektörün maliyetleri Plastik Tanıtım Grubu’na karşı olmanın temel nedeni olsaydı, her yıl yapılması nedeniyle sektörün sırtına çok ciddi yükler yükleyen fuarlar öncelikle gündeme alınır ve maliyetleri gözden geçirilirdi. Eğer bu öngörüsüz çabanın bugün bir ithalatçılar kulübü haline gelmiş sahipleri samimi ve sektörel fayda bilinci ile hareket etseler elde ettikleri fuar geliri ile Plastik Tanıtım Grubu’nun kapatılmasına yönelik gazetelere boy boy ilan vermezler, kaynaklarını bu yapıyı  daha geliştirmek, ileriye taşımak için kullanırlardı.
 
Ve yine biliyoruz ki, sektörümüzün çoğunluğu küçük işletmelerden oluşur. Bu küçük işletmelerimiz ihracatın yüzde 80’ini yaparken, devletin sağladığı teşviklerden en az onlar yararlanır. Küçük işletmelerimiz tanıtım ve pazarlamaya bütçe ayırmakta zorlanır. Tanıtım Grupları en çok küçük işletmelerimizin geleceği için faydalıdır ve bizler de her zaman doğrunun ve güçsüzün yanında olmayı kendimize yakışan olarak kabul ederiz.
 
Plastik sektörünü bir zenginler, bir elitler kulübünden ibaret sananlar, sizlere sesleniyoruz, büyük yanılgı içindesiniz! Sektörün kaymağını yiyip benden gayrısı yalan, “Ben, ben, ben” diyenler, doğru yolda değilsiniz. Biz mütevazı işletmelerin sesiyiz, onların haklarının savunucusuyuz, biz adları küçük ama var olma mücadeleleri büyük 6 binin üzerindeki işletmenin sesi ve bu haklı davanın sonuna kadar savunucusu, savaşçısıyız. Biliyoruz ki, dün evet deyip bugün rüzgara göre yön değiştirenler ile farkımızı sayısı 6 binleri bulan küçük ama var olma mücadeleleri büyük sektörün isimsiz ihracatçıları, işletmeleri biliyor ve takdir ediyor.   
 
Biz, gücünü yurt sathına yayılmış, imalatın zorluklarını ve gelecek endişesini her gün yaşayan KOBİ plastikçilerden alan Plastik Sanayicileri Federasyonu olarak, bugün yapacağımız tasarruflarla, yarınımızı kurtaralım, gelecekte daha da zorlaşacak pazarlarda bugünden doğru tanıtım ile yerimizi sağlamlaştıralım diyerek, Plastik Tanıtım Grubu oluşumunu destekliyoruz.    

Saygılarımızla,

Selçuk AKSOY
Yönetim Kurulu Başkanı